Privacy-policy

Privacy-verklaring en cookie beleid Masterjecijfers en Zeestraten Training & Coaching (KvK 62209868)

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Masterjecijfers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

– Foto's en video's die tijdens de bijeenkomsten worden gemaakt
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Doel gegevensverwerking

Masterjecijfers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze overeenkomst, na jouw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is. Masterjecijfers gebruikt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Om onze diensten te kunnen verlenen

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailings
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Masterjecijfers analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Masterjecijfers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Masterjecijfers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Masterjecijfers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 2 jaar voor inactieve (online) accounts/klanten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Masterjecijfers maakt bij de levering van haar producten, diensten en activiteiten gebruik van de diensten of producten van andere partijen die in haar opdracht en onder haar toezicht tot uitvoering overgaan. Masterjecijfers verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, na jouw toestemming of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens voor ons verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst.

Als je via de website van Masterjecijfers een hyperlink aanklikt die doorlinkt naar de website van een derde partij, dan verlaat je de website van Masterjecijfers. Masterjecijfers staat niet in voor websites van derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Masterjecijfers gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Masterjecijfers gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of sociale mediabedrijven als Facebook en LinkedIn. Wij hebben daar geen invloed op. Wil je weten hoe zij omgaan met gegevens, bekijk de privacy policy van Facebook |  LinkedIn |  Instagram

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt onder andere het recht op:

- inzage van je gegevens;

- rectificatie, namelijk aanpassing of aanvulling, of verwijdering van je gegevens;

- beperking van de betreffende verwerking van je gegevens;

- recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het gebruik van je gegevens;

- recht op dataportabiliteit; Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen;

 

een en ander indien en voor zover de uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming voortvloeiende beperkingen daaraan niet in de weg staan.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ Masterjecijfers.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Masterjecijfers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].

Heb je een klacht?

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Masterjecijfers. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

Contactgegevens:

Voor vragen over de Privacy-verklaring of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je contact opnemen via:

e-mail: [email protected]
Post:  p/a De Ruijterstraat 36-10, 2518 AS, Den Haag